MC Logblock, gevestigd aan Kierkegaardstraat 58, 1185AH Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

MC Logblock hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MC Logblock houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MC Logblock verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hierna vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MC Logblock verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Het afhandelen van jouw betaling

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MC Logblock bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

MC Logblock deelt jouw persoonsgegevens niet met derden.